Powrót do kategorii

Dlaczego warto przekształcić się w sp.k.?


Tomasz Rutkowski

Tomasz Rutkowski

06 kwietnia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi przekształcenie spółka komandytowa
Poleć

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom innych spółek prawa handlowego bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wiele nowych możliwości, które oferuje jedynie spółka komandytowa. Warto wymienić najważniejsze korzyści jakie daje przekształcenie się w spółkę komandytową:

 

  1. ograniczenie odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej (a pewnych sytuacjach – całkowite wyłączenie odpowiedzialności osobistej);
  2. możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych;
  3. wspólnicy – osoby fizyczne mogą wybrać liniową formę opodatkowania podatkiem dochodowym – 19%;
  4. jednokrotne opodatkowanie zysków ze spółki osiąganych przez wspólników (w przeciwieństwie np. do sytuacji w spółkach z o.o.);
  5. możliwość dokonania podziału ról w spółce komandytowej – na wspólników aktywnych, którzy prowadzą sprawy spółki (komplementariuszy) i wspólników pasywnych nadzorujących komplementariuszy, których rola w procesie kierowania spółką jest co do zasady ograniczona (komandytariuszy);
  6. elastyczność konstrukcji – bardzo szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych, co pozwala na dostosowanie regulacji umowy spółki do potrzeb i wymagań wspólników;
  7. elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w tym możliwość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego;
  8. brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego wkładu a wysokością udziału w zysku i kwocie likwidacyjnej;
  9. brak wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego;
  10. możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych.

 

Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto wybrać spółkę komandytową.

 

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl