Karolina Kulińska-Polak

  Karolina Kulińska-Polak

  Zapytaj eksperta

  08.08.2011

  Jaka jest historia spółki komandytowo-akcyjnej?

  Ojczyzną spółki komandytowo-akcyjnej jest napoleońska Francja. To właśnie tam, po raz pierwszy, w Code de commerce z roku 1807, pojawiły się przepisy prawne dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej. Według tej regulacji spółka komandytowo-akcyjna była traktowana jako szczególny przypadek spółki komandytowej, a nie akcyjnej. Charakterystyczną cechą spółki było występowanie podziału na dwie kategorie wspólników – pierwsza grupa – akcjonariusze, posiadała wyłącznie funkcje czysto finansowe i była zwolniona z odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, druga – komplementariusze, zajmowała się kierownictwem spółki, jednak ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania spółki.


  Przełomem w rozwoju spółki komandytowo-akcyjnej było wprowadzenie do francuskiego ustawodawstwa w roku 1867 ustawy o spółkach, która po raz pierwszy potraktowała spółkę komandytowo-akcyjną nie jako odmianę spółki komandytowej, lecz jako szczególny rodzaj spółki akcyjnej. Omawiana ustawa utrwaliła strukturę spółki komandytowo-akcyjnej jako formy mieszanej o kapitałowo-osobowym charakterze prawnym.


  Na ziemiach niemieckich, gdzie obowiązywały regulacje niemieckiego Kodeksu handlowego (Handelsgezetzbuch) z 1897 roku, funkcjonowały przepisy odnoszące się do spółki komandytowo-akcyjnej, które również traktowały ją jako odmianę spółki akcyjnej.
  Zarówno regulacja niemiecka (Handelsgezetzbuch) jak i francuska (Code de commerce) wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego prawa handlowego, w tym również na obecnie obowiązujące regulacje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej, gdyż funkcjonowały na ziemiach polskich w okresie zaborów, a także w czasach II Rzeczpospolitej przed uchwaleniem Kodeksu handlowego z 1934 roku (regulację francuską wprowadzono w Księstwie Warszawskim, następnie obowiązywała na terenie Królestwa Polskiego).


  W okresie międzywojennym wydano dwa rozporządzenia istotne dla funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej, tj. Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. w przedmiocie udzielania pozwoleń zagranicznym spółkom akcyjnym oraz komandytowo-akcyjnym na działalność w prawie polskim oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 roku w sprawie dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych na obszarze Rzeczypospolitej. Jednakże pierwszy po rozbiorach akt prawny kompleksowo regulujący problematykę spółek handlowych, jakim był Kodeks handlowy z 27 czerwca 1934 roku nie wprowadził do obrotu gospodarczego spółki komandytowo-akcyjnej. Zatem pod rządami Kodeksu handlowego nie było możliwe utworzenie tego typu spółki w Polsce. Dopuszczano jedynie działalnosć zagranicznych spółek komandytowo-akcyjnych.


  W efekcie tworzenie i funkcjonowanie spółek komandytowo-akcyjnych w naszym kraju stało się możliwe dopiero po wejściu w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. do dnia dzisiejszego.

   

  (Opracowano na podstawie: R.Lewandowski, Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej, Warszawa 2007)

  Tagi spółka komandytowo-akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowo-akcyjna