Przekształcenia

Dlaczego warto przekształcić się w sp.k.?

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom innych spółek prawa handlowego bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wiele nowych możliwości, które oferuje...

 

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej?

Do podstawowych kosztów założenia spółki komandytowej, których nie sposób uniknąć należy zaliczyć opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłaty notarialne oraz podatek od...

 

Czytaj więcej

Aktualności

18.01.2017

Kiedy umowa spółki komandytowej wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji handlowych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również zawarcia umowy spółki komandytowej.   Umowa...

 

Czytaj więcej

23.12.2016

Podatki w spółce komandytowej bez zmian!

Kilka miesięcy temu wszyscy dowiedzieliśmy się o planach zmiany przepisów, których skutki byłyby bardzo dotkliwe dla spółek komandytowych. Dzisiaj możemy być już pewni, że spółki komandytowe nadal pozostają...

 

Czytaj więcej

29.06.2015

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – aport, nowa spółka czy przekształcenie kodeksowe?

Chcąc zmienić formę prawną jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać przekształcenia w sp. z o.o. lub spółkę akcyjną. Alternatywą może być aport przedsiębiorstwa do spółki lub zawiązanie nowej...

 

Czytaj więcej