Przekształcenia

Dlaczego warto przekształcić się w sp.k.?

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom innych spółek prawa handlowego bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wiele nowych możliwości, które oferuje...

 

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej?

Do podstawowych kosztów założenia spółki komandytowej, których nie sposób uniknąć należy zaliczyć opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłaty notarialne oraz podatek od...

 

Czytaj więcej

Aktualności

14.07.2016

Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej a PCC

Upowszechnia się pogląd, że spółka komandytowa jest spółką kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Co ta sytuacja prawna zmienia w kontekście udzielania pożyczek przez wspólnika do...

 

Czytaj więcej

25.08.2016

Czy zmiana proporcji udziału wspólników w zyskach spółki komandytowej powoduje obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek od zaległości podatkowej?

Zmiana umowy spółki komandytowej, powodująca zmianę proporcji udziału wspólników w jej zyskach, nie spowoduje konieczności korekty odprowadzanych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Wspólnicy nie...

 

Czytaj więcej

09.09.2016

W jaki sposób wspólnik spółki komandytowej powinien określić podstawę opodatkowania dochodu, jeżeli w trakcie roku zmieniła się proporcja w jakiej uczestniczy w zysku spółki?

Zmiana w trakcie roku lub po jego zakończeniu proporcji udziału w zysku spółki komandytowej może spowodować, że zysk należny wspólnikom z końcem roku obrotowego będzie różny od dochodu podlegającego opodatkowaniu w...

 

Czytaj więcej